Coaching

Wil je als managementteam groeien tot een high performance team? Wil je jouw medewerkers, leidinggevenden en teams ondersteunen in hun ontwikkeling en groei? Coaching kan zowel op individueel als op teamniveau plaatsvinden.

Coaching trajecten worden op maat en in overleg met de organisatie uitgewerkt.

Teamcoaching

Teamcoaching kan ingezet worden om de samenwerking binnen het team te optimaliseren en het team naar een hoger niveau te tillen. 

Het doel van teamcoaching is om het gemeenschappelijk bewustzijn van het team aan te wakkeren. Op deze manier komen onderliggende patronen en dynamieken boven.

Door vervolgens met deze onderliggende lagen aan de slag te gaan, kan de samenwerking binnen het team en met de stakeholders geoptimaliseerd worden.

Mogelijke topics voor teamcoaching zijn:

 • Aanwakkeren van een open dialoog
 • Communicatie binnen het team optimaliseren
 • Draagvlak creëren voor veranderingen
 • Samenwerking binnen het team en optimaliseren
 • Samenwerking met de stakeholders optimaliseren
 • Helderheid over de visie en de missie
 • Rollen en verantwoordelijkheden binnen het team
 • Conflictoplossing

Teamcoaching wordt steeds voorafgegaan door intakegesprekken met de opdrachtgever en de teamleden. 

Individuele coaching

Individuele coaching kan zowel voor medewerkers als voor leidinggevenden ingezet worden, al dan niet in combinatie met teamcoaching.

Het doel van individuele coaching is de coachee een spiegel voorhouden waardoor bepaalde onderliggende patronen en blinde vlekken bovenkomen. Het doel van de individuele coaching sessies is enerzijds om bewustzijn te creëren van de eigen onderliggende patronen en blinde vlekken. Anderzijds wordt de coachee aangezet om proactief om te gaan met de uitdagingen.  waardoor de coachee suboptimaal functioneert. Daarnaast wordt de coachee aangezet om tot actie te  over te gaan zodat het leerproces in gang kan gezet worden.

Mogelijke topics voor individuele coaching zijn:

 • Omgaan met stress
 • Work-life balance
 • Veerkracht verhogen
 • Timemanagement
 • Leiding geven
 • Delegeren
 • Feedback geven en vragen
 • Omgaan met feedback

Individuele coaching wordt steeds voorafgegaan door een intakegesprek met de opdrachtgever, de betrokken medewerker en desgevallend met de leidinggevende.


“If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.”

Henry Ford

Benieuwd wat coaching voor jouw organisatie kan betekenen?

Boek dan meteen een vrijblijvend strategiegesprek in: