Insights Discovery

Goed functionerende teams zijn de bouwstenen van een succesvolle organisatie. Voor high performance teams is teamontwikkeling een vast onderdeel van hun werk. Leer jezelf en je team beter kennen met Insights Discovery.

Workshops worden op maat en in overleg met de organisatie uitgewerkt.

Insights Discovery

Insights Discovery kan zowel afzonderlijk als in combinatie met een teamcoaching traject ingezet worden.

Iedereen heeft verschillende stijlen, behoeften en verwachtingen. Deze verschillen vormen in feite een grote kracht. Tijdens de Insightsreis leren mensen deze verschillen te begrijpen. Meer inzicht in zichzelf en begrijpen hoe krachten kunnen gebundeld worden zodat een basis ontstaat waarop kan voortgebouwd worden om de doelstellingen van het team en de organisatie te realiseren.

Insights Discovery kan op verschillende manieren ingezet worden:

  • Individuele profielbespreking
  • Basisworkshop 'Een eerste kennismaking'
  • Workshop 'Teameffectiviteit'

Insights Discovery workshops en/of individuele profielbespreking wordt steeds voorafgegaan door een intakegesprek met de opdrachtgever. 


“Elke vooruitgang en elke prestatie van de mens staat in verbinding met een vooruitgang in zelfbewustzijn.”

Dr. Carl G. Jung

Benieuwd wat Insights Discovery voor jouw organisatie kan betekenen?

Boek dan meteen een vrijblijvend strategiegesprek in: